Undervisning

Önskar ni undervisning eller handledning inom psykiatri och psykoterapi?

Under flera år har jag regelbundet föreläst om psykiatri och psykoterapi på läkarutbildningen vid Karolinska Institutet och på psykoterapiutbildningarna vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi.

Kontakta mig för diskussion och förfrågningar.